Om SSN

Shorthanded Sailing Norway (SSN) er en klasseklubb for alle med interesse for shorthanded seiling. Klasseklubben ble etablert av noen ildsjeler etter en suksessfylt serie av samlinger vinteren 2007/ 2008 med tilbakemeldinger herfra, sammen med erfaring med at det er mange som gjerne vil starte med, eller lære mer om denne form for seiling.

Vedtekter for klasseklubben Shorthanded Sailing Norway

 

1 Formål

Shorthanded Sailing Norway, heretter kalt SSN, har som formål å:

1. Fremme shorthanded seiling som en attraktiv seilsport på både sportslig- og turnivå
2. Utøve kompetansehevende tiltak rundt shorthanded seiling i Norge
3. Øke rekrutteringen til shorthanded seiling i Norge
4. Bearbeide og støtte seilforeninger til tilsvarende arbeide rundt i Norge
5. Fremme samarbeide med andre internasjonale klasseklubber med felles interesse for utveksling av erfaring og kompetanse
6. Arrangere regattaer, selv eller i samarbeide med andre foreninger eller klubber

2 Medlemskap

Alle som er interessert i shorthanded seiling kan være medlem av SSN. Alle medlemmer vil til enhver tid ha fordel i kompetansehevende tiltak gjennom kursaktiviteter og medlemsforum.

3 Årsavgift
Man tegner medlemskap for et år av gangen. Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre. Medlemsavgiften fastsettes av årsmøtet hvert år.

4 Årsmøte
Styret er pliktig til å innkalle alle medlemmer til årsmøte. Årsmøte og allmøter skal annonseres minst to uker i forveien med beskrivelse av saksliste og for årsmøtets vedkommende også vedlagt årsrapport.  Årsmøtets dagsorden skal minst inneholde følgende :
• Godkjenning av innkalling til møtet
• Årsmelding fra forrige sesong
• Regnskap
• Valg av nytt styre
• Eventuelt

Det kan også innkalles til ekstraordinært årsmøte eller allmøte dersom styret eller minst 10% av medlemmene, minimum 5 personer, ønsker det. Årsmøtet er SSN’s høyeste beslutningsorgan. Alle medlemmer av SSN har stemmerett og møterett på årsmøtet

5 Styreverv
For å bli styremedlem må man være medlem av SSN. Styret skal bestå av 5-7 personer, og hvert medlem kan inneha flere verv.
Styret skal bestå minst av disse vervene:
• Leder
• Økonomiansvarlig
• Aktivitetsleder
• Kompetanseansvarlig
• Informasjonsansvarlig

Styremedlemmer velges for ett år av gangen. Styremedlemmene velges på årsmøtet. Styret konstituerer seg selv. Styret kan vedta eksklusjon av et medlem dersom styret finner at vedkommende skader foreningen eller dens virksomhet. Styremøter avholdes etter behov.

6 Diverse

a) Oppløsing krever 2/3 flertall på årsmøtet. Ved oppløsing deponeres foreningens aktiva til Norges Seilforbund
b) Disse vedtekter kan endres av årsmøtet med 2/3 flertall
c) Disse vedtekter er gyldige fra den dag de blir vedtatt, slik tidligere vedtekter opphører å gjelde samme dag.

Oslo, 2010-02-18


Reklamer
kommentarer
  1. Arne Danielsen sier:

    Shorthanded sailing, hva betyr det?

  2. Shorthanded seiling betyr å seile med redusert mannskap, gjerne «singlehanded» (1 person) eller «doublehanded» (2 personer). Det gir store muligheter til å beherske båten både i regatta og på fritiden, og det aller meste av fritidsseiling skjer også med lite mannskap ombord, så det er svært praktisk anvendelig kunnskap. Ta gjerne kontakt hvis du ønsker å vite mer. 🙂

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s